twitterfacebookyoutubebardienstrsscontact

Uitnodiging 51e ALV

 

Aan de leden van Tennisvereniging Huizen

Datum:       1 februari 2019

Betreft:       Uitnodiging/agenda 51e Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 februari 2019. Tevens maakt het bestuur van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat op de vergadering, in tegenstelling tot de laatste jaren, geen stukken meer zullen worden neergelegd.

Aanvang:    20.00 uur

Locatie:      Clubhuis, Bovenmaatweg 94 te Huizen

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 februari 2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Rekening/verantwoording financieel boekjaar 2018
 6. Rapportage/verslag Kascommissie
 7. Bespreking begroting 2019
 8. Vaststellen contributie 2019
 9. Goedkeuren begroting 2019
 10. Benoeming Kascommissie 2019
 11. Voortgang beleidsplan
 12. Evaluatie pilot jeugdlidmaatschap inclusief les
 13. Automatische incasso voor het incasseren van afkoop bardiensten
 14. Samenstelling commissies
 15. Verkiezing Bestuursleden TV Huizen (zie ook bijgaande toelichting bij de agenda)
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Namens bestuur Tennisvereniging Huizen

Harry Versteeg
Secretaris

 

Toelichting bij de agenda van de ALV van 20 februari 2019.

3

De notulen van de ALV 14.02.2018 (klik op de link om te openen)

4

Het jaarverslag 2018 (klik op de link om te openen)

5, 7 en 9

De agendapunten worden staande de vergadering toegelicht door de penningmeester. Financiële stukken zijn per mail opvraagbaar bij de secretaris. Eventuele vragen over het financiële boekjaar 2018 en de begroting 2019 kunnen vooraf worden ingediend bij de secretaris.

8

Het bestuur stelt voor om de contributies voor het seizoen 2019/2020 voor het jaarlidmaatschap en het winterlidmaatschap met respectievelijk € 10,00 en € 5,00 te verhogen. Alle overige lidmaatschippen blijven ongewijzigd.

In 2015 is het bestuur gestart met het automatisch incasseren van de contributie. Thans hebben 21 leden, ondanks meerdere verzoeken, de opdracht tot automatisch incasseren niet ondertekend. Het bestuur stelt voor, vanwege de hiermee gepaard gaande extra werkzaamheden en kosten, de contributie voor deze leden met € 2,50 te verhogen en artikel 5 van het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen (1e gedeelte).

De leden zijn verplicht adresveranderingen en/of e-mailwijzigingen etc. direct aan de ledenadministratie door te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld middels automatische incasso te voldoen. Hiervoor dient een opdracht tot automatische incasso te worden ondertekend en afgegeven. Bij leden die geen opdracht tot automatische incasso hebben ondertekend en afgegeven wordt extra € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Hiervoor ontvangen de leden inclusief de verschuldigde contributie een factuur welke binnen de op de factuur aangegeven uiterste datum van betaling dient te worden voldaan.

11

In de A.L.V. van 15.2.2017 is het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Over de voortgang van het beleidsplan wordt staande de vergadering door de voorzitter een toelichting gegeven.

12

In de A.L.V. van 15.2.2017 is het voorstel “pilot jeugdlidmaatschap” inclusief les geaccordeerd. In de A.L.V. van 14.2.2018 is hierover een up date gegeven. De pilot is inmiddels door het bestuur geëvalueerd en in december 2018 gepubliceerd op de site. Op basis hiervan stelt het bestuur aan de ledenvergadering voor om de pilot definitief om te zetten met een nieuw lidmaatschapsvorm, t.w.: Tennis-alles-in-1 en het huishoudelijk reglement als volgt aan te passen.

Artikel 12 a.

Tennis-alles-in-1 lidmaatschap.

Voor Tenniskids en Junioren, waarvan de contributieperiode loopt  van 1/4 tot en met 31/3,  geldt een Tennis-alles-in-1 lidmaatschap vorm hetgeen bestaat uit de jaarlijkse contributie en tennislessen.

13

De Clubhuiscommissie heeft een verzoek ingediend om voortaan de afkoop bardiensten middels automatische incasso te incasseren. Nu verloopt dit proces nog middels nota’s en gaat er veel tijd en energie zitten in het najagen van de bedragen.

14

De commissie samenstelling 2019 staat op de site vermeld. Binnen een aantal commissies kunnen we op dit moment voor de diverse activiteiten in combinatie met de diverse plannen die het bestuur heeft versterking gebruiken. Het bestuur doet hiervoor een beroep op de leden.

15

Volgens het schema aftredende bestuursleden komt het bestuurslid Technische- en Recreatieve Zaken, Paulien Blom, in aanmerking om af te treden. Zij is niet herkiesbaar.

Het bestuur wil graag in de opvolging hiervan voorzien door Joris van der Bijl als bestuurslid Technische- en Recreatieve Zaken voor te dragen.

16

Er is een ingekomen stuk binnengekomen ten aanzien van het afsluiten van het clubhuis op de vrijdagavonden. Staande de vergadering wordt e.e.a. toegelicht.

stippellijn
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
stippellijn

EMT - Hoofdsponsor

 

Sponsoren op alfabetische volgorde:
(volg de hyperlink voor de website van de sponsors)

  benink.jpg 
Boerhout Sport
Huizerweg 126, 1402 AK Bussum
Tel: 035-6917047
G. Benink Assurantien
A de Waalstraat 4, 1272 CB - Huizen
Tel: 035-5253230
 bespanservice.jpg
Baard Tuin- en parkmachines
Fabrieksweg3, 1271 AK  Huizen
Tel: 035 - 523500
De BespanSERVICE, Monique Terpstra
Ra 16, 1276 HS Huizen
Tel: 0617746010

Rob Boske Bouw
Tel: 035 5266613 of 06 54397517

Instrurent
Kobaltstraat 5 b, 1411 AM Naarden
Tel: 035 -6946522
 EMT logo 2015 (Small).jpg

Devas terrasoverkappingen
De Deimt 2, 8252 JE Dronten
Tel: 0800-5056

Gooise Cleaning Service
info@gooisecleaningservice.nl 
Tel: 06 15 21 25 26

 de groot uitvaart  EMT logo 2015 (Small).jpg
De Groot Uitvaart
Havenstraat 23 - 25, 1271 AB Huizen
Tel: 035-5254363
E.M.T. Administratiekantoor
Golfstroom 52, 1271 CP Huizen
Tel: 035-5245466
 fortune.jpg  helenknoop.jpg

Fortune, regio 't Gooi 
Rijsbergenweg 2, 1276 GA Huizen
Tel: 035-8881375

Helen Knoop Makelaardij,
Plein 2000 39, 1271 KK Huizen.
Tel: 035-5259489
 hocras.jpg  kouwer.jpg
Hocras voor Horeca en grootverbruik
Postbus 152, 1400 AD Bussum
Tel: 035 - 6979777
Kouwer Installatietechniek
Industrieweg 15, 1271 EM Huizen
Tel: 035 - 5822411
 josvanschaik.jpg

Marcodeschilder

Jos van Schaik,
keurslager, Holleblok 38,
1273 EG Huizen.
Tel: 035-5260817

 Marco de Schilder
 Martin Luther King Park 16,
 1277 EA Huizen
 Tel: 0651999237

lpd.jpg

 odonder.jpg

LPD, Lazeron,
Plaagdierenbestrijding en
Dienstverleningen
,

Nikkelstr 14a, 1411 AK Naarden.
Tel: 035-5256051

Eethuis O'Donder,
Voorbaan 42, 1271 RT Huizen,
Tel: 035-5257357
KB Tandtechniek
De Regentessen 104, 1273 JZ Huizen
Tel: 0888-4999

Kippie Huizen
Oostermeent 5, 1274 ST Huizen
Tel: 035-5256911

 peking.jpg  LOGO RA.jpg
Chinees-Indisch-Restaurant Peking
Wetering 35-39, 1261 ND Blaricum 
Tel: 035-5261358
R&A Sports & Swimming, Sport- en zwemschool
Wetering 28-32, 1261 NH Blaricum
Tel: 035-5253388
Rojo Rackesports
Rojo Racketsports
Kininelaantje 12
1216BZ Hilversum
Webshop: tennisdiscount.nl
Onafhankelijk hypotheekadvies
Waterdreef 354, 3824 GM Amersfoort
Tel: 06-16466176
Website: www.vervier.nl
 schipper.jpg  spier.jpg
Schipper bv, installatiebedrijf,
Industriewg 10, 1271 AJ Huizen
Tel: 035-5268540
J. Spier en Zonen,
uw geluids- en wasmachinespecialist
Kronenburgerstraat 8, 1271 PK Huizen
Tel: 035-5251565
vandertol.jpg
vishandel.jpg

Van den Tol, Opticiens
Oude Raadhuispln 4, 1271 RH Huizen 
Tel: 035-5253855
Oostermeent O 84, 1274 SN Huizen 
Tel: 035-5253853

Vishandel Peter & Ineke de Graaf
woensdag en donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00-18.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.30 uur
tegenover winkelcentrum 'De Kostmand'