twitterfacebookyoutubebardienstrsscontact

Taakomschrijving commissies

Algemene taken voorzitters commissies
• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
• overlegt met alle bestuursleden en commissievoorzitters die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR &

Voorzitter Accommodatiecommissie (AC) - Parkcommissie

 Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor (het onderhouden en beheren van) het tennispark, inclusief banen en gebouwen.
• is de eerst verantwoordelijke voor het accommodatiebeleid binnen de vereniging
• vertegenwoordigt de AC binnen het verenigingsbestuur
• verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van park en gebouwen
• verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van banen en gebouwen op het park
• verantwoordelijk voor de aansturing van de groundsman
• coördineert en evalueert het accommodatiebeleid
• bewaakt het budget
• draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatie zaken
• onderhoudt het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie zaken
• zit vergaderingen AC voor
• stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering
• communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging op
accommodatie gebied
• geeft wensen/problemen vanuit de AC aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de AC leden
• doet verslag van AC vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de
verenigingssecretaris
• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de AC
• coördineert de taakverdeling binnen de commissie

Kerncompetenties
• ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer
• planmatig werken
• werken in teamverband
• coördineren
• delegeren

Voorzitter PR & Communicatiecommissie

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid.
• leidt de PR en communicatiecommissie
• vertegenwoordigt de PR- en communicatiecommissie bij het verenigingsbestuur
• zit de vergaderingen van de commissie voor
• stelt het in- en extern PR en communicatiebeleid op
• coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid
• bewaakt het budget
• ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan
• promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten
• stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date
• is verantwoordelijk voor cluborganen zoals clubblad, nieuwsbrief, website, informatie per mail e.d.
• legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media)
• maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan
• behartigt de belangen van externe betrokkenen, bijvoorbeeld de rust van de buren
• behartigt verenigingsbelangen bij externen, bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast bij een feest vooraf
aangeven bij de buren
• stelt een jaarplan op betreffende PR en communicatie en draagt zorg voor de uitvoering
• communiceert en promoot (KNLTB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging
• geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de leden
• stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij
• doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris
• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie
• coördineert de taakverdeling binnen de commissie

Kerncompetenties
• representatief
• planmatig en beleidsmatig denken en werken
• ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie
• communicatief vaardig
• coördineren
• delegeren

Voorzitter Festiviteiten/ Activiteitencommissie

Hoofdtaak
Verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten.
• geeft leiding aan de Activiteitencommissie
• vertegenwoordigt de Activiteitencommissie bij het verenigingsbestuur
• maak een jaarplanning
• bewaakt het budget
• zit vergaderingen Activiteitencommissie voor
• geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de
commissieleden
• zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging
• organiseert en evalueert de activiteiten
• doet verslag van activiteiten
• organiseert clinics
• doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris
• zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, bijvoorbeeld met de
clubhuiscommissie
• coördineert de taakverdeling binnen de commissie

Kerncompetenties
• creatief
• enthousiast
• werken in teamverband
• planmatig werken
• kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen
• organisatorische vaardigheden
• coördineren
• delegeren

Ledenadministrateur

Hoofdtaak
Voeren van de ledenadministratie.
• voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date
• verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden
• licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een
informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft informatie
over de wensen en verplichtingen van de vereniging
• levert op verzoek ledenlijsten aan
• meldt alle (nieuwe) leden aan bij de KNLTB, geeft mutaties door en meldt opzeggers af
• onderzoekt redenen van leden om af te haken
• houdt na ongeveer een maand een telefonisch exit onderzoek onder leden die bedankt hebben
• onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging

Kerncompetenties
• accuraat
• kennis van automatische gegevensverwerking
• communicatief vaardig

Verenigingscompetitieleider (VCL)

Hoofdtaak
Organisatie van de competitie(s).
• beschikt over een geldig VCL-certificaat
• eerst verantwoordelijke voor het goede verloop van de competitie
• draagt zorg voor het afstemmen van de verantwoordelijkheden omtrent de competitie
• stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische commissie
• is verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de indeling van de
teams
• is verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitieteams bij de KNLTB en het invoeren van de
begintijden
• is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de competitiedagen
• aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging

Kerncompetenties
• organisatorische vaardigheden
• effectief communiceren
• goede contactuele eigenschappen
• benaderbaar voor vragen van verenigingsleden
• coördineren

Kascommissie

Hoofdtaak
Het financieel jaarverslag van de vereniging controleren om de leden zekerheid te bieden dat het door het
bestuur opgestelde financieel verslag een correcte weergave is van de werkelijkheid.
• stelt vast dat de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is:
- controle van de balans, staat van baten en lasten en een toelichting.
- vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd.
• doet verslag van de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief:
- het signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere gebieden en het
advies daarover aan het bestuur.
• geeft verslagen door aan de verenigingssecretaris.

Kerncompetenties
• beschikt over financieel inzicht
• kennis van en ervaring met financieel beheer
• accuraat

stippellijn
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
stippellijn

Hoofdsponsor

formsbroker

Forms Broker, ervaren partner in de grafische industrie
Forms Broker is een onafhankelijk full service bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt.
Met meer dan 100 jaar ervaring in de grafische industrie, verzorgen wij voor onze relaties ontwerp,
alle soorten print- en drukwerk, drukwerkbegeleiding, direct mail, voorraadbeheer en fulfillment.
Hierbij staat snelheid en flexibiliteit, zonder dat de kwaliteit hierbij uit het oog verloren wordt, centraal.
Forms Broker, Katernstraat 12, 1321 NE Almere. Tel: 036-5350838. E-mail: info@formsbroker.nl

----------------------------------------------------------

Sponsoren op alfabetische volgorde:
(volg de hyperlink voor de website van de sponsors)

 Snackbar Bambi Snack benink.jpg 
Bambi Snack, snackbar restaria
Havenstr 22, 1271 AE Huizen.
Tel: 035-5253428
G. Benink Assurantien, 
A de Waalstraat 4,1272 CB - Huizen
Tel: (0)35 - 5253230
HIER KAN UW RECLAME STAAN!
Neem contact op met de 
sponsorcommissie :-)
 bespanservice.jpg
De bespanservice, Monique Terpstra,
Droogdok 22, 1274 NP Huizen.
Tel: 0617746010

Rob Boske Bouw
Tel: 035 5266613 of 06 54397517

Instrurent
Kobaltstraat 5 b, 1411 AM Naarden
Tel: 035 -6946522
 de groot uitvaart  EMT logo 2015 (Small).jpg
De Groot Uitvaart
Havenstraat 23 - 25, 1271 AB Huizen
Tel: 035-5254363
E.M.T. Administratiekantoor
Golfstroom 52, 1271 CP Huizen
Tel: 035-5245466
 fortune.jpg  helenknoop.jpg

Fortune, regio 't Gooi  Rijsbergenweg 2,
1276 GA Huizen Tel. 035-8881375

Helen Knoop Makelaardij,
Plein 2000 39, 1271 KK Huizen.
Tel: 035-5259489
 hocras.jpg  kouwer.jpg
Hocras voor Horeca en grootverbruik
Postbus 152, 1400 AD Bussum
Tel: 035 - 6979777
Kouwer Installatietechniek
Industrieweg 15, 1271 EM Huizen
Tel: 035 - 5822411
 josvanschaik.jpg

Marcodeschilder

Jos van Schaik,
keurslager, Holleblok 38,
1273 EG Huizen.
Tel: 035-5260817

 Marco de Schilder
 Martin Luther King Park 16,
 1277 EA Huizen
 Tel: 0651999237

lpd.jpg

 odonder.jpg

LPD, Lazeron,
Plaagdierenbestrijding en
Dienstverleningen
,

Nikkelstr 14a, 1411 AK Naarden.
Tel: 035-5256051

Eethuis O'Donder,
Voorbaan 42, 1271 RT Huizen,
Tel: 035-5257357
 peking.jpg  LOGO RA.jpg
Chinees-Indisch-Restaurant Peking,
Wetering 35-39, 1261 ND Blaricum.
Tel: 035-5261358
R&A Sports & Swimming, Sport- en zwemschool,
Wetering 28-32, 1261 NH Blaricum
Tel: 035-5253388
Rojo Rackesports  

HIER KAN UW RECLAME STAAN!
Neem contact op met de 
sponsorcommissie :-)

Rojo Racketsports
Kininelaantje 12
1216BZ Hilversum
Webshop: tennisdiscount.nl
 schipper.jpg  spier.jpg
Schipper bv, installatiebedrijf,
Industriewg 10, 1271 AJ Huizen.
Tel: 035-5268540
J. Spier en Zonen,
uw geluids- en wasmachinespecialist
Kronenburgerstraat 8, 1271 PK Huizen,
Tel: 035-5251565
vandertol.jpg
vishandel.jpg

Van den Tol, Opticiens,
Oude Raadhuispln 4, 1271 RH Huizen,
Tel: 035-5253855
Oostermeent O 84, 1274 SN Huizen.
Tel: 035-5253853

Vishandel Peter & Ineke de Graaf, 
elke woens- vrij- en zaterdag 
van 10:00 tot 18:00 uur
bij WC Kostmand